Segay Mühendislik - Balıkesir


FAALİYETLERİMİZ

ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ

ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ TESİSATI

Endüstriyel doğalgaz tesisatı, bir endüstri tesisinde kullanılan doğalgazın taşınmasını ve kullanımını sağlamak için gerekli olan tüm boru hatları, regülatörler, filtreler, vanalar ve diğer ekipmanların tüm sistemi olarak tanımlanabilir.
Bu tesisat, ilgili bölgenin gaz dağıtım şirketinden onaylı yetkili tesisat firmaları tarafından doğalgazın güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için özenle tasarlanır ve yapılır. Örneğin, doğalgazın basıncını düzenlemek için regülatörler kullanılır, doğalgazın temizliğini sağlamak için filtreler kullanılır ve doğalgazın akışını kontrol etmek için vanalar kullanılır. Ayrıca, tesisatta güvenliği sağlamak için önlemler alınır, örneğin, kaçakların tespit edilmesi için sensörler kullanılır.
a) Kapasiteye bağlı kalmaksızın gaz teslim noktası çıkış basıncının 200mbar’ın üzerinde olması,
b) Çıkış basıncına bağlı kalmaksızın doğal gaz ihtiyacı 200m3/h’ in üzerinde olması,
c) Doğal gazın proses (üretim) amaçlı olarak kullanılması. (Buhar kazanları, buhar jeneratörleri, stand-by çalışan elektrik jeneratörleri, ekmek fırınları)
Bir yerin endüstriyel doğalgaz tesisatı kapsamına girebilmesi için;
Endüstriyel doğalgaz tesisatı, genellikle çok büyük ve kompleks yapılar için kullanılır. Örneğin, bir fabrika, bir tersane veya bir enerji üretim tesisi gibi. Bu tesisat, doğalgazın üretim, ısıtma, soğutma veya elektrik üretiminde kullanılmasını sağlar. Bir fabrikada doğalgaz kullanılarak üretim sürecinde enerji sağlanabilir, bir tersanede ise doğalgaz kullanılarak kaynak makinesi çalıştırılabilir. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Dolayısıyla doğalgaz oldukça işlevsel bir niteliğe sahiptir.
Endüstriyel doğalgaz tesisatının kurulumu ve bakımı, uzman bir ekip tarafından yapılmalıdır, çünkü bu sistemler çok büyük ve kompleks yapılar için tasarlanmıştır. Ayrıca, endüstriyel doğalgaz tesisatının kurulumu ve bakımının yanı sıra, güvenliği sağlamak için periyodik denetimler yapılmalıdır. Bu denetimler maliyet bakımından oldukça makul miktarlardadır.

Card image cap
Card image cap